Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής

Ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης συμμετέχει με μια ομάδα δρομέων στον ορεινό μαραθώνιο Οίτης "Ηρακλής" 43 χλμ και στους παράλληλους αγώνες "Ελλέβορος" 16,2 χλμ και "Φαρμακίδες" 6,4 χλμ, που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας "Τραχήνα",την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στο όρος Οίτη, στην περιοχή της Υπάτης.

Στοιχεία δημοσίευσης

  • Δημοσιεύτηκε από:
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Την ημερομηνία: 14/09/2017
  • Επικοινωνία

Κατηγορίες

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης της 26/06 εγκρίθηκαν
τα παρακάτω νέα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και καλωσορίζουμε ...
990  Πέρδιος Σταύρος
991  Βεργάδη Αυγή
992  Καραουλάνη Ειρήνη
993  Ξυπολιτάς Γεώργιος
994  Στολτίδης Κωνσταντίνος
995  Χαμαλίδης Αλέξανδρος
996  Χουρδάκης Ελευθέριος
997  Αγουλάς Αναστάσιος
998  Καλαϊτζίδης Χρήστος
999  Κανταρά Ελένη
1000  Γκουδίνας Γεώργιος
1001  Βέργος Θεόδωρος-Χρήστος