8ος Δρόμος Σέϊχ Σου

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  8ος Δ Ρ Ο Μ Ο Σ   Σ Ε Ϊ Χ   Σ Ο Υ ΕΔΩ… Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον “8ος Δρόμος Σέιχ Σου”, με  Δρόμο 16 χιλιομέτρων και Λαϊκό Δρόμο 4 χιλιομέτρων, με την συνεργασία του Read more…