Ομιλία

Ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στο γραφείο του στο Καυταντζόγλειο στάδιο (Θύρα 16), Ομιλία με θέμα "Διερεύνηση της έννοιας του ποσοτικοποιημένου εαυτού, Αναφορά στον δρομέα μεγάλων αποστάσεων".
Την παρουσίαση θα κάνει ο Γεώργιος Γρούϊος, Καθηγητής Κινητικής Συμπεριφοράς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ο όρος "ποσοτικοποιημένος εαυτός" αναφέρεται στην ενέργεια και το αποτέλεσμα της διακριτικής συστηματικής αυτοπαρακολούθησης, αυτοκαταγραφής, αυτοανάλυσης και αυτοερμηνείας βιολογικών, σωματικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών, μέσω κινητών και φορετών ψηφιακών συσκευών, με σκοπό την κατανόηση και έλεγχο του εαυτού. Με άλλα λόγια, ο όρος αφορά την αυτόματη ή χειροκίνητη μεθοδική μέτρηση και ανάλυση ποιοτικών εμπειριών με ποσοτικοποιημένους τρόπους με πρόθεση την αποκάλυψη αγνώστων προτύπων λειτουργίας και συμπεριφοράς του εαυτού και τελική επιδίωξη την σαφέστερη αντίληψη και την πειθάρχησή του. Η διάλεξη αυτή,επικεντρώνεται στο σύγχρονο φαινόμενο του ποσοτικοποιημένου δρομέα μεγάλων αποστάσεων και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που ενυπάρχουν στη διαδικασία αποσοτικοποίησης του εαυτού.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους τους φίλους συναθλητές κι έχει ώρα προσέλευσης στις 19:25.

Στοιχεία δημοσίευσης

  • Δημοσιεύτηκε από:
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Την ημερομηνία: 22/10/2018
  • Επικοινωνία

Κατηγορίες

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του συλλόγου την 03/09/2018, 10/10/2018 και
07/11/2018,  εγκρίθηκε η εγγραφή στο σύλλογο των παρακάτω νέων μελών, τα
οποία και καλωσορίζουμε.


1143  Μητσόπουλος Αναστάσιος
1144  Τορονίδης Νικόλαος
1145  Μαλαπάνη Ειρήνη
1146  Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
1147  Παυλίδου Τρυφούλα
1148  Παυλίδου Άναστασία
1149  Τριανταφύλλης Ορφέας
1150  Καρκαλή Βασιλική
1151  Ανθομελίδης Μιχαήλ
1152  Τσίντζος Πέτρος
1153  Σπανούδης Ηλίας
1154  Σαουλίδης Παναγιώτης
1155  Καμπούρης Δημήτριος
1156  Γιώτα Αντζελίνα
1157  Κουζανίδης Σάββας
1158  Πάσχος  Δημήτριος
1159  Γκουντελιάς Γεώργιος
1160  Βαλαβάνη Ελένη
1161  Ελευθεριάδου Μαρία
1162  Ταμτελέν Αναστασία
1163  Σιάρκου Πένυ
1164  Μέτσιος Παύλος
1165  Θεολόγου Σοφία
1166  Κάτανα Στυλιανή