Ομιλία

Ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στο γραφείο του στο Καυταντζόγλειο στάδιο (Θύρα 16), Ομιλία με θέμα "Διερεύνηση της έννοιας του ποσοτικοποιημένου εαυτού, Αναφορά στον δρομέα μεγάλων αποστάσεων".
Την παρουσίαση θα κάνει ο Γεώργιος Γρούϊος, Καθηγητής Κινητικής Συμπεριφοράς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ο όρος "ποσοτικοποιημένος εαυτός" αναφέρεται στην ενέργεια και το αποτέλεσμα της διακριτικής συστηματικής αυτοπαρακολούθησης, αυτοκαταγραφής, αυτοανάλυσης και αυτοερμηνείας βιολογικών, σωματικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών, μέσω κινητών και φορετών ψηφιακών συσκευών, με σκοπό την κατανόηση και έλεγχο του εαυτού. Με άλλα λόγια, ο όρος αφορά την αυτόματη ή χειροκίνητη μεθοδική μέτρηση και ανάλυση ποιοτικών εμπειριών με ποσοτικοποιημένους τρόπους με πρόθεση την αποκάλυψη αγνώστων προτύπων λειτουργίας και συμπεριφοράς του εαυτού και τελική επιδίωξη την σαφέστερη αντίληψη και την πειθάρχησή του. Η διάλεξη αυτή,επικεντρώνεται στο σύγχρονο φαινόμενο του ποσοτικοποιημένου δρομέα μεγάλων αποστάσεων και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που ενυπάρχουν στη διαδικασία αποσοτικοποίησης του εαυτού.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους τους φίλους συναθλητές κι έχει ώρα προσέλευσης στις 19:25.

Στοιχεία δημοσίευσης

  • Δημοσιεύτηκε από:
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Την ημερομηνία: 22/10/2018
  • Επικοινωνία

Κατηγορίες

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του συλλόγου την 05/12/2018, 07/01/2019, 01/02/2019
και 09/03/2019, εγκρίθηκε η εγγραφή στο σύλλογο των παρακάτω νέων μελών, τα
οποία και καλωσορίζουμε.


1167    Κυριακούδη Άννα
1168    Βαρσάμος Αλέξανδρος
1169    Κουτσός Βασίλειος
1170    Κωνσταντούδης Μιχαήλ
1171    Ριζόπουλος Χρήστος
1172    Αναστασόπουλος Γεώργιος
1173    Νταβελίδης Δημήτριος
1174    Βαγιάνας Ιωάννης
1175    Γιαμαλής Θεοφάνης
1176    Βαγενάς Γεράκης
1177    Παπαδόπουλος Δημήτριος
1178    Παχτσιβάνη-Καρυστηναίου Ουρανία
1179    Καρυστηναίος Γεώργιος
1180    Αντωνιάδης Στυλιανός
1181    Νικολαΐδου Ελένη-Μαρία
1182    Πρέντας Ιωάννης
1183    Μορτόπουλος Στέλιος
1184    Κόγιας Γεώργιος
1185    Αλεξίου Ευαγγελία
1186    Χριστούλας Κοσμάς
1187    Τριανταφύλλου Σουλτάνα
1188    Αβραμίδου Καλλιόπη
1189    Χαρμπή Ευαγγελία
1190    Γαρταγάνης Ορέστης
1191    Μαλής Γιώργος
1192    Τζαμπάζης Γεώργιος
1193    Τσάκα Ευδοκία
1194    Παυλίδης Παύλος
1195    Μοδόπουλος Χαρίλαος