• Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Υ.Θ).

Video