Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης προτείνει σε όλα τα μέλη του να κάνουν τον ετήσιο προληπτικό ιατρικό έλεγχο στο Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεχίζεται για ένατη χρονιά η συνεργασία μας.

 

Τα μέλη που ενδιαφέρονται πρέπει να είναι τακτοποιημένα οικονομικά και να στείλουν πρώτα μήνυμα με τίτλο “Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος”, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο τους στο [email protected]. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν για τον τρόπο που μπορούν να ζητήσουν ημερομηνία και ώρα επίσκεψης. Όταν επικοινωνήσουν με την γραμματεία του εργαστηρίου θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι μέλη του Συλλόγου μας, ώστε να έχουν την ειδική τιμή.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εργαστήριο Αθλητιατρικής

 

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για άθληση

 

Α. Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού

Β. Σωματομετρική εξέταση

Γ. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης

Δ. ΗΚΓ ηρεμίας (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)

Ε. Ακρόαση από αθλητικό καρδιολόγο

 

Σε περίπτωση ευρημάτων (π.χ. κάποιο φύσημα ή αρρυθμία κλπ) και αναλόγως αυτών πραγματοποιούνται περαιτέρω εξετάσεις όπως:

 

– Υπερηχοκαρδιογράφημα

– Τεστ κοπώσεως

– Σπιρομέτρηση ή εργοσπιρομέτρηση

– Συνεχής καταγραφή καρδιακού παλμού

 

Κόστος Ιατρικού ελέγχου: 10 ευρώ για τα μέλη του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης

(Οι επιπλέον εξετάσεις, εάν αυτές απαιτηθούν, επιβαρύνονται με 20 ευρώ)

 

Ημέρα εξέτασης: Ανάλογα με την διαθεσιμότητα

 

– Εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Άθληση με διάρκεια ισχύος 1 ημερολογιακό έτος

– Δεν διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις όπως: αιματολογικές, βιοχημικές, γενική ούρων, α/α Θώρακος, λοιπές ακτινολογικές εξετάσεις.