Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, προκηρύσσει Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, στο Γραφείο του Συλλόγου μας, στην Θύρα 16 του Καυταντζογλείου Σταδίου και ώρα 18:00, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, στον ανοικτό χώρο του γραφείου της Ο.Μ.Α.Κ.Καλαμαριάς στην πλαζ της Καλαμαριάς (δίπλα από το αναψυκτήριο) ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.
Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 17:30.
Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσει στις 18:00, αφού θα έχει γίνει ο έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου από την Εξελεγκτική Επιτροπή και η ταμειακή τακτοποίηση των μελών.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  • Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  • Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε
  • Εισηγήσεις μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, έχουν όλα τα μέλη.
Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου, καθώς  και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 18:00 – 19:00.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση με προτάσεις, καθώς και η γόνιμη συζήτηση, κρατούν το Σύλλογο δυνατό και δεμένο και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαδικασίες του.

Επίσης η συμμετοχή σας και ο εθελοντισμός σας σε δράσεις και εκδηλώσεις μας δίνουν την ενέργεια να υλοποιούμε πολλαπλές δραστηριότητες, ώστε ο Σύλλογος μας να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμικότητα και η δρομική κοινότητα να αυξάνεται.

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης,

 

Λαμπρινίδης Δημήτριος                              Χαραλαμπίδου Άννα Μαρία

Πρόεδρος                                                        Γραμματέας