Τί έχουν να μας διδάξουν τα ζώα για το τρέξιμο και τη ζωή;

Racing the Antelope: What Animals can teach us about Running and LifeRacing the Antelope“

Το ανθρώπινο βίωμα αποτελείται από όνειρα και στόχους. Για εμένα, ηενσάρκωση αυτών των ονείρων είναι η αντιλόπη, γρήγορη, δυνατή και απατηλή.’Κυνηγάμε’ αντιλόπες και μερικές φορές κατορθώνουμε να τις πιάσουμε. Συχνάαποτυγχάνουμε. Αλλά γιατί μας απασχολεί; Νομίζω πως μας απασχολεί γιατίχωρίς όνειρα ‘αντιλόπες’,για να κυνηγήσουμε γινόμαστε ότι ακριβώς είναι ένασκυλάκι του καναπέ για έναν λύκο. Και είμαστε εγγενώς περισσότερο όμοιοι τωνλύκων παρά των σκυλιών του καναπέ, επειδή το ομαδικό κυνήγι (η ομαδικήπροσπάθεια) είναι μέρος της βιολογικής μας κατασκευής.”Το 1981, ο Bernd Heinrich, ένας ισόβιος δρομέας, αποφάσισε να δοκιμάσει ταόριά του σε ηλικία 41 ετών και να τρέξει στο πρωτάθλημα βόρειας Αμερικής 100-χιλιομέτρων στο Σικάγο. Προκειμένου να βελτιώσει τις προετοιμασίες του ωςδρομέας, αναρωτήθηκε τι μπορούμε να μάθουμε από αλλά ζώα- τι μας κάνειδιαφορετικούς και μέχρι πιο βαθμό είμαστε όμοιοι- και πιο νέο δεδομένο θαμπορούσε να προστεθεί στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο Heinrich ένας βιολόγος καιβραβεβμένος naturewriter, εξέτασε την διάρκεια πτήσης των εντόμων και τωνπουλιών, την δρομική ανδρεία και τους περιορισμούς της αντιλόπης, τηνυπεραντοχή της καμήλας και τις αλτικές ικανότητες των βατράχων. Ερευνώνταςπως οι βιολογικές προσαρμογές αυτών των πλασμάτων τους χορήγησαν με’υπεράνθρωπες’ δυνάμεις, έστρεψε το βλέμμα του στο πως θα μπορούσε (ή όχι)σύμφωνα με την φυσιολογία του να τις μιμηθεί και ο άνθρωπος. Καταστρώνονταςτο σχέδιό του σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις γνώσεις του για τηνφυσιολογία και συμπεριφορά των ζώων, ο Heinrich έτρεξε τον αγώνα και τααποτελέσματα τους εξέπληξαν όλους – και περισσότερο από όλους τον ίδιο.Στο βιβλίο Racing the Antelope,o Heinrich εφαρμόζει τηχαρακτηριστική του μίξη,επιστημονικής έρευνας καιφιλοσοφικής ονειροπόλησης, σεμία επιτήδεια εξερεύνηση τηςανθρώπινης επιθυμίας -ακόμη καιανάγκης- για τρέξιμο. Η πλούσιαπεζογραφία του αποκαλύπτει, τιμπορούν να μάθουν οιαθλητές/δρομείς αντοχής από τοσώμα και το πνεύμα άλλωναθλητών του ζωικού βασιλείου.Έπειτα μας παίρνει μέσα στηνκαρδιά του δικού του κουραστικούυπερμαραθωνιού 100 χιλιομέτρων,όπου θέτει υπό δοκιμή όλα όσα ανακάλυψε για την φυσική, πνευματική -καιπρωτογενή- ώθηση προς τη νίκη. Ταυτόχρονα λυρικό και επιστημονικό, τοβιβλίο Racing the Antelope συνδυάζει τη μοναδική μίξη τηςβιολογίας,ανθρωπολογίας,ψυχολογίας και φιλοσοφίας με το πάθος για τρέξιμο τουHeinrich που προσπαθεί να ανακαλύψει πως και γιατί τρέχουμε