ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου μας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, στο γραφείο στου Συλλόγου μας στο Καυταντζόγλειο στάδιο (Θύρα 16) και ώρα 19:00, καθώς θα υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 18:30.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσει στις 19:00,  αφού θα έχει γίνει ο έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου από την Εξελεγκτική Επιτροπή και η ταμειακή τακτοποίηση μελών.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής
 5. Απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε
 6. Επανεγγραφή μελών
 7. Προτάσεις και προγραμματισμός για το έτος 2023
 8. Εισηγήσεις μελών

   Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, έχουν όλα τα μέλη.

   Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου, καθώς  και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 18:30 – 19:00.

   Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση με προτάσεις, καθώς και η γόνιμη συζήτηση, κρατούν το Σύλλογο δυνατό και δεμένο και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαδικασίες του.

   Επίσης η συμμετοχή σας και ο εθελοντισμός σας σε δράσεις και εκδηλώσεις μας δίνουν την ενέργεια να υλοποιούμε πολλαπλές δραστηριότητες, ώστε ο Σύλλογος μας να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμικότητα και η δρομική κοινότητα να αυξάνεται.

   Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης,

    

   Λαμπρινίδης Δημήτριος                              Χαραλαμπίδου Άννα Μαρία

   Πρόεδρος                                                        Γραμματέας