Πρόταση συνεργασίας του Κέντρου Κινητικής και Αθλητικής Αξιολόγησης METRISIS

με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

 

Το Κέντρο Αθλητικής & Κινητικής Αξιολόγησης Metrisis είναι ένα σύγχρονο εργομετρικό κέντρο με έγκυρα και αξιόπιστα όργανα μέτρησης και ειδικά εκπαιδευμένους αθλητικούς επιστήμονες. Βρίσκεται στο Καυτανζόγλειο Στάδιο (θύρα 5) και προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων σε βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την αθλητική απόδοση στα διάφορα αθλήματα και στους ελεύθερα αθλούμενους.

Για τα μέλη του συλλόγου σας προσφέρονται 2 πακέτα μετρήσεων:

Το 1ο πακέτο (βασικό) περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αντοχής και των σωματομετρικών χαρακτηριστικών:

α.  Αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα απόδοσης στους δρόμους αντοχής μεγάλων αποστάσεων (μαραθώνιο, ημιμαραθώνιος κ.α.). Η μέτρησή της αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αθλητή αντοχής, καθώς πέρα από την αξιολόγηση της επίδοσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τις εντάσεις στις οποίες θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες.

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας γίνεται με τη χρήση εργοσπιρόμετρου σε εργοδιάδρομο. Οι πληροφορίες που δίνονται αφορούν σε πολλές παραμέτρους όπως:

 • Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 • Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 • Καρδιακή συχνότητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 • Ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι
 • Καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι
 • Προβλεπόμενη επίδοση στον ημιμαραθώνιο (h:min:s)
 • Μέση ταχύτητα ημιμαραθωνίου
 • Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα ημιμαραθωνίου
 • Προβλεπόμενη επίδοση στον μαραθώνιο (h:min:s)
 • Μέση ταχύτητα μαραθωνίου
 • Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα μαραθωνίου

 

β.  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά

Γίνεται μέτρηση της σωματικής μάζας, του αναστήματος, του ποσοστού λίπους και της άλιπης σωματικής μάζας και πραγματοποιείται εκτίμηση του βασικού μεταβολισμού και των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών.

Προσφέρεται στην ειδική τιμή των 60 € (με ΦΠΑ).

 

Το 2ο πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον και την ισοκινητική αξιολόγηση της δύναμης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο η οποία συνιστάται σε περιπτώσεις που ο αθλούμενος είχε ή παρουσιάζει προβλήματα τραυματισμών στα κάτω άκρα.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται μέτρηση της μέγιστης ισοκινητικής ροπής δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών του γονάτου και αξιολογούνται οι μυϊκές ανισορροπίες μεταξύ των άκρων και η αναλογία αγωνιστών – ανταγωνιστών μυών.

Προσφέρεται (1ο & 2ο πακέτο) στην ειδική τιμή των 80 € (με ΦΠΑ).

Καθοδήγηση

Τα αποτελέσματα της μέτρησης και η αξιολόγησή τους δίνονται αναλυτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με αρκετές επεξηγήσεις ώστε να γίνονται κατανοητά από τους αθλούμενους. Τα γραφήματα, που συνοδεύουν τα αποτελέσματα, διευκολύνουν τους δρομείς στην ανάγνωσή τους και την ερμηνεία τους. Σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις γίνεται σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της αντίστοιχης περιόδου.

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προσδιορίζεται το αγωνιστικό προφίλ του δρομέα και δίνονται συστάσεις για τον σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δυνατότητες προπόνησης (συχνότητα προπονήσεων/εβδομάδα) που έχει ο δρομέας, δίνεται αναλυτικό ατομικό πρόγραμμα προπόνησης για τη βελτίωση της αντοχής στο βασικό (8 εβδομάδες τουλάχιστον) και το ειδικό στάδιο προετοιμασίας το οποίο περιέχει:

 • Τις μεθόδους προπόνησης: ένταση σε χρόνο και καρδιακή συχνότητα, ποσότητα σε χιλιόμετρα ή χρόνο και διαλείμματα για όλες τις προπονήσεις.
 • Τον σχεδιασμό της προπόνησης σε εβδομαδιαία βάση.

Η καθοδήγηση γίνεται από τον καθηγητή προπονητικής του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τ. ομοσπονδιακού προπονητή στίβου Σπ. Κέλλη.

 

Προτεινόμενες μετρήσεις

Ο αριθμός των μετρήσεων εξαρτάται από τον αριθμό των αγώνων σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα στον μαραθώνιο με 2 αγώνες τον χρόνο (Νοέμβριο & Απρίλιο) έχουμε δύο βασικές και δύο ειδικές περιόδους προετοιμασίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι μετρήσεις ενδείκνυται να γίνονται στην αρχή κάθε περιόδου για επικαιροποίηση της ατομικής ικανότητας επίδοσης έχουμε: 1η: Μάϊο ή Ιούνιο, 2η Σεπτέμβριο, 3η Δεκέμβριο και 4η Φεβρουάριο.

Διαδικασία μετρήσεων

Οι μετρήσεις γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες πρωί-απόγευμα και το πρωί του Σαββάτου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Metrisis www.metrisislab.gr, ή με τηλεφωνική επικοινωνία (2310477360) με το Metrisis.

Κατηγορίες: Προσφορές