Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Παπαγεωργίου, απαρτίζουν οι :

Πρόεδρος : Λαμπρινίδης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Παπαθανασίου Παύλος

Γραμματέας : Πολίτης Μαυρίκιος 

Ταμίας : Μαρκάκης Γεώργιος 

Γενικός Έφορος : Κυριάκου Κωνσταντίνος

Στοιχεία δημοσίευσης

  • Δημοσιεύτηκε από:
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Την ημερομηνία: 05/07/2016
  • Επικοινωνία

Κατηγορίες

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης της 26/06 εγκρίθηκαν
τα παρακάτω νέα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και καλωσορίζουμε ...
990  Πέρδιος Σταύρος
991  Βεργάδη Αυγή
992  Καραουλάνη Ειρήνη
993  Ξυπολιτάς Γεώργιος
994  Στολτίδης Κωνσταντίνος
995  Χαμαλίδης Αλέξανδρος
996  Χουρδάκης Ελευθέριος
997  Αγουλάς Αναστάσιος
998  Καλαϊτζίδης Χρήστος
999  Κανταρά Ελένη
1000  Γκουδίνας Γεώργιος
1001  Βέργος Θεόδωρος-Χρήστος