Γενική Συνέλευση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, προκηρρύσει την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία θα πραγματοποιηθούν και Aρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως προβλέπεται κάθε δύο χρόνια από το Καταστατικό.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, στην Αίθουσα Τύπου του Καυταντζογλείου Σταδίου και ώρα 18:00, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.

Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 17:45. Ειδικά όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις Αρχαιρεσίες παρακαλούνται να προσέλθουν κατά τις 17:30 , καθώς η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα κλείσει στις 17:55.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσει στις 18:00, αφού θα έχει γίνει ο έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η ταμειακή τακτοποίηση μελών και η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες.

Η εκλογική διαδικασία και η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 19:30.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μπορούν να επιλεγούν μέχρι πέντε υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης και μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Εισήγηση - πρόταση μέλους στην Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά μόνον εάν συνοδεύεται από γραπτό υπόμνημα.

Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί ο χρονικός προγραμματισμός, αφού οι ώρες λειτουργίας του Καυταντζογλείου Σταδίου επιβάλλουν τη λήξη της Συνεδρίασης το αργότερο μέχρι τις 21:00.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 3. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής
 6. Απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε
 7. Προγραμματισμός για το 2018
 8. Διαγραφή μελών
 9. Εισηγήσεις μελών
 10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου τροποποιημένου καταστατικού, δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, έχουν όλα τα μέλη. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν μόνο τα μέλη, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους,  δηλαδή έχουν ημερομηνία  έγκρισης εγγραφής την  7/1/2017  και παλαιότερα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες με τον Σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής του έτους πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν πριν από την Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Τετάρτη 18:00 – 21:00, με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου, καθώς  και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 17:30 – 18:00.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση με προτάσεις, καθώς και η γόνιμη συζήτηση, κρατούν το Σύλλογο δυνατό και δεμένο και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαδικασίες του και την εκλογή ενός πραγματικά αντιπροσωπευτικού και «ισχυρού», ως προς τις αποφάσεις του, Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η συμμετοχή σας και ο εθελοντισμός σας σε δράσεις και εκδηλώσεις μας δίνουν την ενέργεια να υλοποιούμε πολλαπλές δραστηριότητες, ώστε ο Σύλλογος μας να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμικότητα και η δρομική κοινότητα να αυξάνεται.

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης,

 

Λαμπρινίδης Δημήτριος                              Πολίτης Μαυρίκιος

Πρόεδρος                                                  Γραμματέας

Στοιχεία δημοσίευσης

 • Δημοσιεύτηκε από:
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Την ημερομηνία: 14/12/2017
 • Επικοινωνία

Κατηγορίες

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης της 04/12 εγκρίθηκαν
τα παρακάτω νέα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και καλωσορίζουμε ...
1038  Νικολαΐδης Ιωάννης
1039  Μανώλης Γεώργιος
1040  Βαρθολομαίος Αργύρης
1041  Χατζηκαλλινικίδης Ιωάννης
1042  Γιατρόπουλος Στέργιος
1043  Καπίδης Βασίλειος
1044  Σεφεριάδου Κυριακή
1045  Τρουμπουκίδης Δημήτριος
1046  Καρκανιάς Χρήστος